Celokupno dnevno trgovanje na Beogradskoj berzi:

 


 

Najveći rast, najveći pad, najveći obim:

Belgrade Independent Broker
Bulevar Mihajla Pupina 117
11070 Beograd
     
tel: + 381 11 311 62 43
fax: + 381 11 213 86 89
office@bibroker.rs