BELGRADE INDEPENDENT BROKER AD je akcionarsko društvo osnovano 2001. godine i specijalizovano je za trgovinu hartijama od vrednosti, korporativne usluge za akcionarska društva, planiranje i sprovođenje merdžera i akvizicija i savetodavne usluge u procesu privatizacije.

Glavni cilj naše kompanije jeste da obezbedimo jednostavan, siguran i brz pristup našim klijentima na  finansijsko tržište Srbije pri čemu smo izgradili reputaciju kao pouzdan i siguran partner zahvaljujući strategiji koja se fokusira na uspešnoj promocije interesa klijenata .

Usluge koje pružamo našim klijentima su:

·         brokersko posredovanje,

·         istraživanje i analiza,

·         poslovi akvizicija i merdžovanja,

·         korporativne usluge,

·         usluge u vezi sa procesom privatizacije.

·         osnivanja i promene pravne forme preduzeća, statusne promene

·         priprema i sprovođenje ponude za preuzimanje akcija i prinudnog otkupa

BELGRADE INDEPENDENT BROKER je član Beogradske Berze, Centralnog registra hartija od vrednosti i nalazi se pod kontrolom Komisije za hartije od vrednosti.

 

Belgrade Independent Broker
Bulevar Mihajla Pupina 117
11070 Beograd
     
tel: + 381 11 311 62 43
fax: + 381 11 213 86 89
office@bibroker.rs